Casa de la Solidaritat

[05 juliol 2007]

¡Atenco Resiste! Situació del conflicte a més d'un any de la barbarie

Casa de la Solidaritat - 19:30H

Xerrada-Debat amb Martha, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)

Atenco Resiste!
Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió Zapatista [^]